Žinomiausias akmuo Lietuvoje,– Puntuko akmuo. Savo masyvumu stebinantis riedulys apipintas  daugybe legendų. Sakoma, kad pasaulio pradžioje pagrindinė velnių užduotis buvo nešioti akmenis, tad Puntuką į Anykščius, patys nelabieji ir atvilkę.

Anykščių, parapijos žmonės pastatė gražią bažnyčią ant velnių kelio, ir ji velniams labai nepatiko. Sumanė velniai ją panaikinti. Vienas velnias, suradęs lauke didelį akmenį, susukęs iš šiaudų kūliaraišą, užnėręs ją ant akmens, užsikėlė tą akmenį ant pečių ir nešė užstatyti Anykščių, bažnyčios duris. Jam benešant tą akmenį, pragydo gaidys: nutrūko kūliaraiša, kuri buvo susukta iš šiaudų, ir akmuo nukrito nuo velnio pečių. O velnias išsigandęs nudūmė, palikdamas akmenį lauke. Tas akmuo išliko ir iki šios dienos. Vieta, ant kurios buvo užnerta kūliaraiša, yra truputį įlinkusi.

Velniams patiko akmenis nešioti. Kad daugiau tilptų, kartais net maišan prisikraudavo. Svarbiausia – darbą privalėjo atlikti ikiužgiedos gaidys.

Velnias jį [Puntuką] nešė, ir užgiedojo gaidys, ir numetė šešis kilometrus nuo Anykščių, – neprinešė in Anykščius. Jis norėjo užverst Anykščių bažnyčią.

Yra ir kita Puntuko akmens atsiradimo versija. Legenda, kuri byloja, kad Puntukas,bažnyčioje turėjo tarnauti kaip altorius. Ir nešė jį visai ne velniai, o žmonės.

Apė krikščionių kitados atskėltą Puntuko akmens pusę žmonės pasakoja, buk Anykščiuose murijant pirmąją bažnyčią, tą akmens pusę norėję padėt altoriaus pamatan, bet judinant ją iš vietos, vienam žmogui nykštį nutraukę, kitam – koją sulaužę ir kolei ją privėžę prie upelės Šlavės, pusiaukelėj, visi arkliai padvėsę. Po tiekos nelaimių inbauginti žmonės toliau nedrįsę jos vežt ir turėję paliktie pusiaukelėje nuo Anykščių.

Kad ir kaip ten buvo, Puntukas Anykščių bažnyčios nesugriovė. Ir laimė, kad velnias ten jį pametė. Dabar tai – vienas labiausiai lankomų akmenų Lietuvoje, ant kurio iškalti lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefai.

Puntukas dunkso 5 km į pietus nuo Anykščių, Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių šilelio landšaftiniame draustinyje.
Puntuko ilgis – 6,9 m, plotis – 6,7 m, aukštis – 5,7 m (iš kurių pusantro metro žemėje), svoris net 265 t. Prireiktų net 14 drūtų vyrų apglėbti puntuką, mat jo apimtis – 21,39 metro. Šalia Puntuko akmens įrengtas Anykščių šilelio medžių lajų takas.

 

 

 

 

Savivaldybė : Anykščių raj. sav.
Koordinatės : 55.484007, 25.059580
Aukštis : 5,7 m (iš jų 1,5 m – žemėje )
Ilgis : 6,9 m
Plotis : 6,7 m
Svoris : 265 t
Atstumas iki Vilniaus (km) : 107
Požymiai
Comments
Panašūs objektai