Darsūniškio mineralinis šaltinis „Liutika“

Dar viena gamtos meno galerija – Kaišiadorių rajonas. Užsukę į Darsūniškio kaimą, išgirsite istoriją, kad čia, dar prie Smetonos gyveno kunigaikštis Darsūnas. Ant kalnelio, prie Nemuno, dunksojo kunigaikščio pilis. Vieną naktį kaimą nušvietė neaiški, blausi šviesa. Žmonės šoko iš savo namų į lauką ir išvydo degančią kunigaikščio pilį. Ugnies liepsnose žuvo pats kunigaikštis ir visa jo šeima. Kunigaikščio atminimui pradėjo kaimą vadinti Darsūnų kaimu. Sulietuvinus šį vardą, pavadino Darsūniškiu.
Ne tik kaimo vardą apsivijo legendos, bet ir jame tekantį šaltinį Liutiką. Jo vardo kilmė taip pat susijusi su kunigaikščiu Darsūnu, nes Liutika buvo jo duktė. Pasakoja, kad ji ruošėsi vestuvėms ir nuėjo į šaltinį prie pilies nusiprausti. Kai toji pasilenkė prie vandens, stovėdama ant laiptelio, staiga aptemo akys. Liutika įkrito į upelį ir nuskendo. Nuo tada, per kaimą vingiuojantis upelis įgavo savo žavų vardą, lyg tekanti ir neištekanti kunigaikščio dukra.

Objektas : Vanduo
Objekto tipas : Šaltiniai
Savivaldybė : Kaišiadorių raj. sav.
Koordinatės : 54.730396 , 24.123992
Atstumas iki Vilniaus (km) : 88
Požymiai
Comments
Panašūs objektai