Kartenos piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Kartenos seniūnija, Kretingos rajonas

Kretingos rajone dailus Kartenos piliakalnis dunkso, o greta kalvos, vietinių dar mėgiamos vadinti tiesiog Pilimi ar Pilale, XIII a. papėdės gyvenvietė plytėjo. Sako, kad ši buvo didelė, šurmulinga ir gal net labai turtinga, nes jos gyvavimą menančių įrodymų – itin daug: nuo išlikusių keramikos šukių, žalvario dirbinių ar degintinių kaulų fragmentų, iki senovinių trobesių pėdsakų bei ugniaviečių. Rūpinosi čia žmonės Kartenos tvirtovės gerove – kad tik pilėnams nieko nepritrūktų! Nešė į kalną jie nepailsdami kibirus šviežio pieno, maišus grūdų bei jaunus paršelius prabangiems žemaičių karaliaus pietums. Dar nepamiršdavo pasikrauti gyvenvietėje dailiai nužiestų puodų, kaldintos geležies rakandų ar pasiūtų kailinių. Taip ir kopdavo kone kasdien žmonės į Kartenos piliakalnį, dar Lūžties kalnu vadinamą. Senoliai porina, kad jį su švedais ir rusais kariavę žemaičiai supylė. Ant to kalno prie Kartenos didelė pilis stovėjusi, kurią valdė žemaičių karalius. Kartą žemaičių pulti vienu metu atskubėjo net dvi kariuomenės – švedų ir rusų. Esą, tų kovų metu atsiradęs ir Kartenos vardas. Nesutardami kam priklauso pirmumo teisė pulti pilį, Minijos slėnyje švedai ir rusai susikovė tarpusavy. Nuo pilies kuorų stebėdamas slėnyje įsiplieskusį mūšį, žemaičių vadas sušukęs savo pavaldiniams: Veizėkiet, karė tenaa! [Žiūrėkite, karas tenai!] Nuo to laiko, esą, vietovė gavo Kartenos vardą. Kai kuriems protėviams įstrigo kovos su atėjūnais, todėl kalvą jiems labiau patiko Švedų kalnu vadinti.

Nors gyvenvietės žmonės ir labai rūpinosi pilaitėje gyvenusiu žemaičių karaliumi, tačiau geruoju jam nesibaigė. Žilagalviai mena, kad jis gavo galą su raitelių tuntu pakelėje tarp Kretingos ir Kartenos. Apie vidunaktį negyvi karžygiai išeina iš savo grabo ir mankštinasi kovoje. Kariai yra liepsnoti pavidalai, karalius būna baltai apsirengęs, jis raitas joja ant balto žirgo. Kai laikrodis išmuša pirmą valandą, kariai ir karalius vėl suieško savo kapus balsiai rėkdami „Veikiai laikas išsipildys, kada mes vėl pareisime!“

Jei kada vyksite į Kretingos rajoną, aplankykite ir Karteną, o užlipę laipteliais ant pilies kalno, apsižvalgykite: senosios viduramžių gyvenvietės apylinkės jums bus kaip ant delno!

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Gyvenvietės
Savivaldybė : Kretingos raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai