Kernavės piliakalnis III su gyvenviete
Dar vadinamas Lizdeikos kalnu, Smailiakalniu, Kriveikiškėm

Kernavės piliakalnis III – tai Aukuro piliakalnio priešpilis, XIII-XIV amžiuose naudotas. Dar jį senoliai vyriausiojo ir paskutinio pagonių krivio Lizdeikos vardu vadina. To paties, kuris išaiškinęs didžiajam kunigaikščiui Gediminui sapną apie Geležinį vilką. Įvedus krikščionybę, Vilniuje buvo nugriauta Perkūno šventykla, Lizdeika pasitraukęs į Kernavę. Matyt, dėl jo jis Lizdeikos kalnu ir tapęs. Tik greičiausiai iš didelės pagarbos krivaičiui, nes senieji žmonės pasakoja, kad šventąją ugnį jis ne ant šio, bet ant Aukuro kalno dažniausiai kurstęs…

Kalvos forma smailoka, tad vietiniai dar ir Smailiakalniu ją vadina. Tik tie patys žilagalviai atsimena, jog kalnas – jau gerokai seniau žmonėms tarnavo. Sako, slėptuvė čia buvo, kuria dar viduriniojo geležies amžiaus gyventojai naudojosi.

Didžiaisiais Kernavės laikais Lizdeikos kalnas pagrindinę pilį ginti turėjo, tačiau ant jo – ir gyventa neabejotinai buvo. Dar greta – papėdės gyvenvietė plytėjo. Manoma, kad kalva tokią pačią, kaip kitas priešpilis, Mindaugo sostu vadinamas, atliko. Greičiausiai čia stovėjo iš medžio pastatytos trobos, o jas visas – medinė gynybinė tvora juosė. Kas žino, gal ir kokia nedidelė pilaitė viduryje kiemo iškilusi čia buvo… Tik jokie pastatai šiandieną neišliko, matyt, – visi gaisruose kada sudegė.

Ne tik senoliai byloja, kad ant kalno buvo gyventa, bet ir aptikti anų laikų kasdienio gyvenimo atributai: papuošalai, žalvariniai apkalai, keramikos šukės, net – kalvių naudota gargažė! Vienas įdomesnių radinių – ratu išsidėstę apdegę akmenys. Nežinia, gal aukuro čia būta, o gal – amžinuoju miegu koks didis žmogus kalne miega… Tik ūkio darbų ant šios kalvos niekas nedirbo. Sako, kad jo aikštelė per maža ir niekas ten nebūtų tilpęs.

Ir vis dėlto, Lizdeikos kalnas šiandieną – tikrų tikriausia lobių skrynia! Jis dar beveik netyrinėtas: tik vienas kitas kasinėjimas atliktas, o jau tiek rakandų rasta! Kas žino, kokias senosios LDK paslaptis romus Smailiakalnis slepia…

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Piliakalniai
Savivaldybė : Širvintų raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai