Krūminių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Krūminių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas

Varėnos rajone – dailus Krūminių pilies kalnas dunkso. Greta jo – ir tokiu pačiu pavadinimu kaimas plyti, tad nenuostabu, kodėl žilagalviai kalvą tokiu vardu užvadino. O gal kaimavietė nuo piliakalnio pavadinta buvo? Kas beprisimins…

Pilies kalnas rymo šalia senosios Versekos upės vingio, kurios slėnyje – dabar ir Krūminių tvenkinys banguoja. Dar XIX a. literatūroje minima, jog Versekos upės krante, netoli Krūminių kaimo, esąs piliakalnis, kuriame vietos valstiečiai dažnai aptinką įvairių radinių. Kas žino, kiek dar senųjų turtų šie tekantys vandenys slepia!

Ant kalvos viduramžiais Norkūno tvirtovė stovėjo. Matyt todėl ir dabartiniame Krūminių kaime šitiek daug Norkūnų! Pilies šiandieną čia nebėra, ir jos liekanų, deja, nebepamatysit. Tačiau, nenuostabu, nes pilaitė medinė turėjo būti, vėliau ugnies liežuvių sunaikinta. Greičiausiai kokiam priešui tokia didybė nepritiko: gal užimti žemes čia norėjo, o gal iš pavydo tvirtovę pražudė… Tačiau akmeninių grindinių, keramikos dirbinių bei gyvulių kaulų kalno velėna iki mūsų dienų išsaugoti sugebėjo.

Dar senoliai mena kalvos papėdėje senąją gyvenvietę šurmuliavus. Žmonės čia nagingi gyveno, darbų dirbti nesibodėjo ir kaip įmanydami pilėnams padėjo: žiūrėk, tai geresnį kirvį kas nukaldindavo, tai – riebesnį paršelį įsiūlydavo. O kaip gi bodėsies kasdienės buities, kai šitoks gamtos gražumas aplink! Kasinėjant papėdės gyvenvietę, daug įvairių rakandų, to meto gyvenimą liudijančių, rasta: geležinių ylų, molinių verpstukų, keramikos šukių ir net miniatiūrinis puodelis.

Greta pilies kalno pylimas eina, o jame – stačiai sukirstų sudegusių rąstų aptikta. XX a. kažkas medinį kryžių viename piliakalnio krašte pastatė, tik iki šių dienų jis neišliko. Dar netoliese – Krūminių kapinynas plyti.

Kalva dabar privačiame žemės sklype stūkso, tačiau šeimininkai – geri, gal leis gražiais vaizdais į Versekos tvenkinį pasigėrėti…

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Gyvenvietės
Savivaldybė : Varėnos raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai