Dar vadinamas Napoleono kepure ir Ugnies kalnu
Lavariškių kaimas, Aukštadvario seniūnija, Trakų rajonas

Vieningai nesutariama, kaip atsirado Trakų rajone dunksantis Lavariškių piliakalnis. Vieni žmonės sako stebėję senųjų lietuvių darbą, kiti – pasakoja, kad tą piliakalnį supylusi Napoleono kariuomenė. Jo forma imperatoriaus kariaunos galvos apdangalą primena, tai ir Napoleono kepure kalną daugelis vadina.
Pasirodo, šis piliakalnis slėpė, o gal ir tebeslepia, bažnyčią! Ir kasė, apžiūrėjo tuos piliakalnius. Tai čia sako, rado senovės, senovės prancūzų ginklų paslėptų. Supiltas gražus kalniukas. Bajino [porino], kad kada buvo karas, tai kariuomenė supylė, tep pasaka. Tai pilis ir skaitos padaryta, bet ty pastato jokio nėra, tik tep; Lavariškėje bažnyčia ton piliakalny po žemėmis yra.
Po piliakalniu, manoma, kad nugulė ir ne vienas maišas pinigų auksinių. […] tėvas, diedulis, nuvėjo arklio parvest, – žiūri sėdi kareivis salotas, raitas ant arklio, ir gano arklį, ant tos pievelės. Tai kareivis tas susigėdino, kad gano ir diedulis jau nevedė į kitą pusę savo arklį, ant antros pievelės. O ant ryto, jau ta pievelė, ne viena ten buvo, ant kalno, na ir dabar nuveis – gaudamas du puodus, toj vietoj ir iškasta. Tėvas mano aiškino, – du puodai stovėjo iškasti. Po to antroje vietoje iškasta, taip pat, odinis pinigų kapšas. Odinis, apskritas, kokie ten, man tėvas aiškino, kad odinė prikrauta auksinių pinigų. Tai ten būta aukso, kur pasirodydavo kareivis. Užkastų turtų, matyt, ten tikrai esama: ieškant paslėpto lobio, pilies kalnas dar prieš kelis šimtmečius iš tiesų buvo kasinėtas.
Kalvą, ant kurios XIV a. stiebėsi tvirtovė, juosė papėdės gyvenvietė. Žmonės ten –nagingi gyveno: kiek molinių verpstukų ir brūkšniuotos, grublėtos bei lygios keramikos fragmentų storoje velėnoje rasta! Tačiau ne tik puikūs amatininkai jie buvo, bet ir pilį nuo priešo atsidavę gynė.
Kiek atokiau gyvenvietės dar ir dabar plyti Lavariškių pilkapynas. Šiandieną čia rasite 14 išlikusių akmeninių pilkapių, saugančių sudegintus mirusiųjų palaikus. Gal tai – viena priežasčių, kodėl kai kurie protėviai netoli pilkapyno esančio Lavariškių piliakalnio Ugnies kalnu vadinti nepaliauja…

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Gyvenvietės
Savivaldybė : Trakų raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai