Lepelionių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Lepelionių kaimas, Stakliškių seniūnija, Prienų rajono savivaldybė

Prienų rajone stūkso Lepelionių pilies kalnas, greta kurio – senovės gyvenvietė anksčiau driekės. Jos žmonių pagrindinis tikslas buvo visapusiškai aprūpinti ant kalvos pasistiebusią tvirtovę bei pilėnams tiekti visus būtinus produktus. Kiek šurmulio Lepelionyse anuomet būta! Viename gyvenvietės krašte, girdi, kažkas geležį kala ar turguje triukšmingai tariasi, o kitame – garsiai arklių traukiamu vežimu rieda. Dar žmonės gyvulius čia augino ir užsėtais laukais rūpinosi. Svarbiausia, visi gero oro meldė: kad tik derlius būtų gausus. Juk kaip kitaip pilėnus beaprūpinsi? Senosios gyvenvietės žmonėms tvirtovės gerovė buvo svarbiausia. Pilaitės nors ir medinės būta, tačiau ant kokio didžio kalno ji stiebės! Senoliai kalvą ne tik Lepelionimis, bet ir Balnakalniu vadina. Nenuostabu, nes iškilusi jos viršūnė primena neatsiejamo žmogaus pagalbininko – arklio – balną. Napoleono kepurė – tai dar vienas vardas, kuriuo galite išgirsti vadinant piliakalnį. Mat šio forma panaši į imperatoriaus kariaunos galvų apdangalus. Sakoma, kad Napoleonas jojo Marijampolės link. Pakilęs vėjo šuoras nubloškė karvedžio kepurę šalikelėn. Šaunūs prancūzų kariai ją sugriebė, tačiau išdidusis karvedys sustojo ir, pažvelgęs į žemėlapį, įsakė kariams ant vieškelio krašto palaidoti jo kepurę. Žemės kareiviai sėmė šalmais. Taip išaugo kalnelis, žymintis kelio vidurį tarp Paryžiaus ir Maskvos.

Šiandieną senosios gyvenvietės nebėra, nors jos pėdsakų šiomis dienomis rasta nemažai: nuo karščio perdegusių akmenų, lygios ir grublėtos keramikos dirbinių, verpstukų bei lankinė segė trumpa kojele. Atvykę – ir pilies, kurios gerove senieji žmonės rūpinosi, neberasite. Pamatysite tik gražius žolynus, dirvas bei rugienojus. Dar – kelią, besidriekiantį iš Prienų į Trakus. Tačiau neapsigaukite: senųjų amžių dvasia Lepelionyse vis dar gyva, tik leiskite sau ją pajausti!

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Gyvenvietės
Savivaldybė : Prienų raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai