Lygamiškio šaltinis

Keliaudami Utenos rajonu, stabtelėkite maloniai atsikvėpti ir užsukite pažiūrėti, kaip trykšta Lygamiškio (Krokulės) šaltinis. Šaltinis rangosi greta Lygamiškio kaimo, Užpalių seniūnijoje. Pasakojama, kad vieną vasaros rytą piemenėliams šioje vietoje pasirodė Kristus, apsuptas spinduliais. Nusigandę vaikai suklaupė ant kelių ir ėmė melstis. Kristus palaimino juos ir išnyko. Ant akmens, kur Jis stovėjęs, liko ženklas – į akmenį įspausta pėda. Įdomu, kad šį akmenį rasite čia ir dabar, paėjėję prie koplytėlės, gyventojų vadiname šventajame miškelyje. Akį glosto čia plytinti apie 20 m x 20 m pušyno teritorija su Lygamiškio šaltiniu, aptverta dar 1930-aisiais klebono kun. A. Paurio iniciatyva, didele, metaline tvora.

Lygamiškio arba Krokulės vanduo garsėja nepaprastomis gydomosiomis savybėmis. Vanduo čia labai tyras, skaidrus, šaltas ir skanus. Pakeliui sutiksite Lygamiškio piliakalnį, kuris, manoma, galėjo būti pagonių šventykla. Pasakojama, kad kartą vienas užpalėnas iš Krokulės šaltinio išgraibstęs tikinčiųjų sumestus pinigėlius ir už tai nubaustas Dievo – jam paralyžiuoti dešinės rankos pirštai.

Objektas : Vanduo
Objekto tipas : Šaltiniai
Savivaldybė : Molėtų raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai