Maštaičių piliakalnio su priešpiliais ir papiliu pirmas priešpilis
Dar vadinamas Narkūnų piliakalnio pirmu priešpiliu
Maštaičių kaimas, Kidulių seniūnija, Šakių rajonas

Šakių rajono Maštaičių kaime, visai greta Nemuno, plyti didis senovės kovas menantis kompleksas. Čia ne tik pilies kalnas stiebiasi, bet ir du priešpiliai su papiliu skaičiuojami. Greta dar uždumblėjusi įplaukos bei laivų stovėjimo iškasa rymo, liudijanti prie tvirtovės svarbų senovės uostą buvus.
Ant Maštaičių kalvos XIV a. stovėjo kryžiuočių Naujojo Bajerburgo pilis. Dar kiti sako, kad ne ši, bet Christmemel ar net Masto tvirtovės čia stovėjusios. Ir vis dėlto, ne rūmų vardas, o jų svarba didžiausią susidomėjimą kelia: piliai ginti – net du priešpiliai viduriniaisiais amžiais iškilo, kuriuos dar ir dabar gynybiniai grioviai juosia. Nenuostabu, kad apgintis tokia rimta buvo: vis tik ne mūsai, o grėsmę kėlę kryžiuočiai rūmus savo rankose laikė.
Šiandieną pirmasis Maštaičių pilies kalno priešpilis dunkso ramiai: šlaituose ošia lapuočiai, o kalvą kertančiu išvažinėtu keliuku – tik paklydę smalsuoliai praeina. Geriau apsižvalgę, dar praėjusio amžiaus karus menančius apkasus atpažinsite, o šoniau – ir betoninį statinį pastebėsite. Pastarojo istorija gal tik kelias dešimtis metų mena: sako, scena čia vykusiems renginiams iškilusi buvo.
Tačiau anuomet ne ramybe kalvų žolė čia alsavo: kryžiuočių laikais pirmąjį priešpilį, kaip, matyt, ir antrąjį, juosė nusmailintų rastų tvora, o už jos – šarvais apsitaisę ir kalavijais nešini sargai dieną naktį tvirtovės ramybę saugojo. Ir vis dėlto, nebuvo lemta piliai išlikt. Kartą tvirtovę užpuolė aršūs Kaributo vadovaujami lietuviai: į juosiančius griovius privertę medžių, vieną iš priešpilių uždegti norėjo. Tik senoliai jau nebepamena, pirmąjį ar antrąjį mūsiškiai puolė, nes visi tik apie kraupią pabaigą tekalba. Pasirodo, negalėdami jo apginti, priešpilį padegė patys besiginantys. Nuo jo užsidegė ir pilies bokštas. Rūmai bemat anglim pavirto ir šiandieną apie buvusią galybę nė žymės nebepaliko…

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Priešpilis
Savivaldybė : Šakių raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai