Maštaičių piliakalnis su priešpiliais, papiliu ir senuoju uostu
Dar vadinamas Narkūnų piliakalniu
Maštaičių kaimas, Kidulių seniūnija, Šakių rajonas

Šakių rajono Maštaičių kaime, visai greta Nemuno, plyti didis senovės kovas menantis kompleksas. Čia ne tik pilies kalnas stiebiasi, bet ir du priešpiliai su papiliu skaičiuojami. Greta dar uždumblėjusi įplaukos bei laivų stovėjimo iškasa rymo, liudijanti prie tvirtovės svarbų senovės uostą buvus.
Ant Maštaičių kalvos XIV a. stovėjo kryžiuočių Naujojo Bajerburgo pilis. Kartą tvirtovę užpuolė aršūs Kaributo vadovaujami lietuviai: į juosiančius griovius privertę medžių, priešpilį uždegti norėjo. Negalėdami jo apginti, priešpilį padegė patys besiginantys. Nuo jo užsidegė ir pilies bokštas. Rūmai bemat anglim pavirto ir šiandieną apie buvusią galybę nė žymės nebepaliko. Dar kiti sako, kad ne Naujojo Bajerburgo tvirtovės čia buvus, bet Christmemel ar net Masto pilių stovėjus. „Nebesupaisysi“, – mintija žilagalviai.
Senieji žmonės pasakoja, kad piliakalnyje nugrimzdusi pilis, joje gyvenusios kunigaikštytės, kalne yra kiaurymė su paslėptu auksu, o iš piliakalnio veda slaptas tunelis po Nemunu į Skirsnemunę.
Kas žino, gal būtent paslėptieji lobiai tvirtovę taip saugoti prigadino: priešpiliuose rūstūs sargai gynyba rūpinosi, o papilyje – amatininkai bei pirkliai zujo. Ne veltui Nemuno slėnio pakraštyje senąjį uostą įkurti prisireikė: ir patogu upių keliais keliauti buvo, ir prekyba, matyt, neprastai sekėsi.
Ne tik senaisiais laikais pilies apylinkėse didžios puotos vykdavo. Prieš I pasaulinį karą Maštaičių-Narkūnų piliakalnis visoje apylinkėje buvo pagarsėjęs savo gegužinėmis, kurias birželio pabaigoje ruošdavo Kauno ponija. Atvykdavęs net gubernatorius. Pirma jo atvažiuodavo būrys kareivių, kurie paruošdavo piliakalnio aikštę, įtaisydavo suolus bei stalus ir išlygindavo aslą šokiams. Tada sekmadienį iš Kauno atplaukdavo du garlaiviai su svečiais, kariško orkestro lydimi. Šis orkestras ir šokiams grodavo, o nuo jo garso skambėdavo visa panemunė ir aplinkiniai kaimai. Susirinkdavo daug karių ir civilių, šokdavo, dainuodavo, vaišindavosi. Apylinkių gyventojai susirinkdavo gretimame priešpilyje. Ta pati muzika ir jiems tarnaudavo. O saulei leidžiantis, visi išsiskirstydavo…

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Piliakalniai
Savivaldybė : Šakių raj. sav.
Koordinatės : 55.078611, 22.912306
Atstumas iki Vilniaus (km) : 180
Požymiai
Comments
Panašūs objektai