Senosios Įpilties piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Dar vadinama Įpilties bei Impilties piliakalnio gyvenviete
Įpilties kaimas, Darbėnų seniūnija, Kretingos rajonas

Senosios Įpilties piliakalnis – vienas gražiausių Žemaitijoje. Vietinių dar Impilties kalnu ar tiesiog Įpiltimi vadinamas, jis prie Darbėnų miestelio dunkso. Čia ir dabar vis prisimenama ant kalvos X-XIII a. besistiebusi didelė kuršių tvirtovė, kurią saugojo dar keletas kitų mažesnių pilelių.

Žilagalvių nepamirštama ne tik pilis, bet ir kelios senosios gyvenvietės, plytėjusios greta. Didžiausia jų – papilyje šurmuliavo. Žmonės čia sunkius ūkio darbus dirbo bei pilies reikalais rūpinosi: tiekdavo pilėnams maistą, šiltus aprėdus ir kitus buities rakandus. Bet niekas tokia dalia nesiskundė, nes šalia vingiavo Juodupė, dabar tvenkiniu virtusi. Ir žuvies drūčiai čia plaukiojo, ir arkliai turėjo kur girdytis. Dar maldingumu impiltiškiai garsėjo: seniesiems pagonių dievams alkuose meldės, apeigose dalyvavo.

Tačiau tik kelis amžius didžiai Impilties piliai gyvuoti buvo lemta. Kryžiuočiai pradėjo veržtis į kuršių žemes, o pasitaikius progai – ir šią tvirtovę užgrobė. Bet ryžtingi kuršiai nesileido būti valdomi priešo rankos. Po Durbės mūšio jie patys sukilo prieš Livonijos ordino priespaudą, trukdydami kryžiuočių riteriams sausumos keliais Klaipėdos pilį pasiekti. Neapsikentę tokios kuršių drąsos, 1263-ųjų pavasarį atėjūnai prieš Impiltį karo žygį surengė. Po nelygios kovos pilies įgula pasitraukė į Lietuvą, o pilyje likusius žmones – senius, moteris ir vaikus – kryžiuočiai sudegino. Tvirtovei suliepsnojus, matyt, ir senoji gyvenvietė ilgai neišsilaikė. Išsilakstė žmonės kas kur geresnio gyvenimo ieškoti.

Argi ne makabriška impiltiškių lemtis? Bet užtat senoji kuršių didybė ant pilies kalno ir nuo jo atsiveriančioje papėdės gyvenvietės teritorijoje šiandieną dar gyva! Atvykę čia, būtinai stačiais kalvos šlaitais užkilkit bei apsidairykite: kuršių kovos riksmą ar krivio maldą galbūt išgirsite…

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Gyvenvietės
Savivaldybė : Kretingos raj. sav.
Koordinatės : 56.123139, 21.246639
Atstumas iki Vilniaus (km) : 340
Požymiai
Comments
Panašūs objektai