Vieškūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis
Dar vadinamas Šuneliškių kalnu
Kaunas

Tarp Pažaislio vienuolyno ir Lakštingalų slėnio dunkso senas senas pilies kalnas. Kadais čia ne Kauno marios bangavo, o gražiame slėnyje Nemunas vinguriavo. Kažkam senosios upės vingis, gerai matomas iš visų pusių, „viešą alkūnę“ priminė. Tatai ir pavadinimą Vieškūnų piliakalnio senoliai sugalvojo. Dar kalva Šuneliškių kalnu vadinama. Ir viskas per tuos šunis… Kadais ant piliakalnio nusižudė vietos dvarininko duktė. Nuo tada čia ėmę vaidentis. Eini naktį, tai čiulba, tai staugia. Bet dažniausiai tai vaidenasi visokie šunys, išbėgantys nuo ravo. Nuo tų šunų toks ir kalno vardas. Kas žino, gal ir kokie rūmai kalne nugrimzdę tūno, tik šunų staugimo ten viduje jau niekas nebebijo…
Ant Vieškūnų piliakalnio XIV a. stovėjo medinė pilaitė, priklausiusi Kauno gynybiniam žiedui. Jos įtvirtinimai buvo stiprūs: juk mūrinę Kauno pilį iš pietryčių pusės ginti reikėjo! Kalno papėdėje buvo įsikūrusi senoji gyvenvietė. Žmonės čia rasdavo laiko ir vaizdingomis apylinkėmis pasigrožėti, tačiau labiau – krašto gintimi rūpinosi: kalė strėlių antgalius, galando peilius, o norėdavę atsipūsti – midaus iš molinio indo vis sriūbtelėdavo.
Vėliau, medinei pilaitei ant kalno sunykus, gyva dvasia ten niekad ir nebegyveno: visi draugiškai persikėlė į Nemuno slėnį, dabar jau marių užlietą. Beje, viename gyvenvietės krašte į Šuneliškių Ravo upelį įsilieja bevardis upelis: manoma, kad jame turėjo būti ir to meto kapinynas.
Šiandieną nei slėnio neberasite, nei tvirtovės liekanų nebeatkapstysite. Tačiau įkopti į piliakalnį ir pasigrožėti nuostabia Kauno panorama – tikrai neatsisakykite. Juolab kad ir pats kalnais dabar sutvarkytas: atkurtas ir sutvirtintas šlaitas, įrengti laiptai, o papėdėje – pastatytas paminklas Kauno marių nuplautiems piliakalniams atminti.

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Piliakalniai
Savivaldybė : Kauno miesto sav.
Atstumas iki Vilniaus (km) : 92
Požymiai
Comments
Panašūs objektai