Liškiavos liepa

Senieji Liškiavos gyventojai prisimena, kad jų jaunystės metais liepa buvo aukščiausias medis apylinkėse. Dar prieš karą prie šios liepos mirė Liškiavos kunigo mama. Jos atminimui dvasininkas prie liepos prikalė koplytėlę su Švč. Marijos atvaizdu. Pro šalį keliaujantys čia sustodavo, kepures nuėmę nusilenkdavo.

Liepos nuo senovės laikytos šventais medžiais. Buvo tikima, kad ypatingos išvaizdos medžiai turi stebuklingų galių, jose gyvena deivė Laimai. Liepos laikytos kaimų saugotojomis nuo perkūno. Tikėta, kad į liepas medienoje turinčias aliejaus perkūnas itin retai trenkia. Tačiau Liškiavos liepa išimtis. Neįprastą jos išvaizdą ir suformavo perkūnas. Nuo jo smūgio medis perlūžo pusiau, todėl dabar toks platus. Kamieno ir liemens taip pat nematyti. Tik kelminės atžalos storos ir išsikerojusios iš visų pusių. Vietiniai neįprastos formos liepą dar vadina Paklėštarės vardu. Ją galima rasti Varėnos rajone, rytiniame Liškiavos alkakalnio šlaite.

Objektas : Medžiai
Objekto tipas : Laimos medžiai - Liepos
Savivaldybė : Varėnos raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai